COVID-19

COVID-19 EN UW AFSPRAAK

Momenteel zitten we in een Covid-19 (Coronavirus) pandemie. Wij willen u ervan verzekeren dat uw en onze veiligheid de hoogste prioriteit heeft. Lees de brief goed door en neem contact op met uw eigen behandelaar bij vragen!

Indien u of een huisgenoot:

 • momenteel in afwachting van een testuitslag van een corona test
 • u korter dan 2 weken genezen bent van corona
 • u of uw huishoudcontacten corona symptomen heeft, Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of (licht) hoesten en/of plotseling verlies van reuk- en/of smaakvermogen (zonder neusverstopping) en/of Kortademigheid/benauwdheid en/of verhoging óf koorts boven de 38 graden
 • u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met verstandelijke beperking woont
 • u of uw huishoudcontacten de laatste 2 weken bewezen Covid-19 hebben (gehad)
 • u of uw huishoudcontacten in verplichte thuisisolatie zijn (of zou moeten zijn)* ivm wegens nauw contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld of omdat u korter dan 10 dagen bent teruggekeerd uit een land/regio met code rood of oranje

vragen wij u uw afspraak (tot nader orde) uit te stellen, bij spoedklachten kan uw praktijk u
verwijzen naar een coronacentrum acute mondzorg (CAM) daar kunnen ze u helpen.

Alle overige cliënten, indien gezond/momenteel gezond voelend zijn welkom op hun afspraak!
Wij zullen bij de komende afspraak uw laatste medische gegevens controleren en daarop onze behandeling aanpassen waar noodzakelijk.

Controleer maximaal 48 uur voor uw daadwerkelijke afspraak onderstaande vragenlijst:

1. Heeft u symptomen als: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts > 38 graden
2. Heeft iemand van uw huishoudcontacten bovengenoemde symptomen?
3. Bent u, of iemand van uw huishoudcontacten gevraagd in zelf isolatie te gaan?

o  Ja – wij vragen u uw afspraak uit te stellen
o  Nee – uw afspraak kan doorgang vinden

Indien u uw afspraak moet uitstellen, neem dat contact op met uw behandelaar.

TIJDENS UW AFSPRAAK

 • - Kom niet te vroeg, kom niet te laat.
 • - Kom zonder onnodige begeleiding
 • - We nemen meer tijd voor cliënten zodat u zo min mogelijk mensen treft
 • - Kom pas op de afgesproken tijd naar binnen
 • - Wacht eventueel even in de auto tot het tijd is
 • - Was uw handen/gebruik de beschikbare desinfectie bij binnenkomst
 • - Raak zo min mogelijk meubilair, balie, stoelen en deurklinken aan

CLEAN ROOM POLICY

 • - hou  altijd 1.5 meter afstand van andere cliënten en/of de balie
 • - Het toilet is niet beschikbaar in Covid-19 tijd
 • - Alle folders ontvangt u digitaal
 • - Behandelplannen en begrotingen ontvangt u digitaal
 • - verwijzingen ontvangt u digitaal

HYGIËNE

 • - we hebben voldoende beschermingsmiddelen
 • - we reinigen volgens richtlijnen RIVM/WIP
 • - we dragen face shields
 • - We ventileren maximaal
 • - U krijgt, indien nodig, een spoelmiddel voor behandeling

TRIAGE

 • - we werken met een triage systeem
 • - we stellen bij élke cliënt dezelfde vragen
 • - we beoordelen of we u passend van dienst kunnen zijn
 • - we verwijzen u naar het Corona Acutemondzorg Centrum indien nodig
 • - we passen behandelingen/bescherming aan waar nodig
 • - we verminderen consistent de verspreiding van Covid-1